banner wronki

E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki

00_-_e-usługi

Projekt pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki” 

współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki 
Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych

Umowa o dofinansowanie Projektu 
nr FEWP.01.03-IZ.00-0007/23-00 z dnia 24 stycznia 2024 roku

00_-_e-usługi

 

1. Nazwa projektu:

„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wronki” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 

Priorytet 01: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki

Działanie 01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych

2. Beneficjent: Gmina Wronki

3. Instytucja rozliczająca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4. Wartość całkowita Projektu: 2.939.753,39 zł

5. Wartość dofinansowania UE: 2.057.827,37 zł

6. Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup, wdrożenie i dostosowanie nowych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej oraz cyfryzacja back-office poprzez: wymianę systemu dziedzinowego (SD) i elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD), wdrożenie systemu elektronicznego biura obsługi interesanta, dostosowanie dotychczas użytkowanego środowiska pracy do właściwości nowego systemu oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego (ŚT) i oprogramowania narzędziowego (WNiP). W ramach projektu nastąpi również implementacja centrum elektronicznych usług publicznych, które będzie stanowiło dedykowany portal e-usług publicznych wraz z aplikacją mobilną, systemem kontaktu oraz powiadamiania dla klientów urzędu. Elektronizacja i cyfryzacja Urzędu nastąpi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, takich jak chmura obliczeniowa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne, budowa narzędzi analitycznych. Wdrożony system posiadać będzie także elementy innowacyjne, takie jak: aplikacja na urządzenia mobilne, udostępnienie danych w chmurze obliczeniowej, udostępnienie publicznych danych przez API.

W wyniku realizacji projektu powstanie 17 e-usług publicznych z zakresu: podatków i opłat oraz partycypacji społecznej, z czego 1 e-usługa zostanie udostępniona na 4 poziomie e-dojrzałości, a 16 e-usług na 5, najwyższym poziomie e-dojrzałości. E-usługi wdrożone w ramach projektu mają charakter publicznoprawny, zostaną udostępnione nieodpłatnie i będą alternatywą do załatwienia tych samych spraw drogą tradycyjną, fizycznie w Urzędzie.

Wykaz e-usług, które zostaną udostępnione w wyniku realizacji projektu: 

 • E-usługa nr 1: Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • E-usługa nr 2: Elektroniczna obsługa podatku rolnego od osób fizycznych
 • E-usługa nr 3: Elektroniczna obsługa podatku leśnego od osób fizycznych
 • E-usługa nr 4: Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • E-usługa nr 5: Elektroniczna obsługa podatku rolnego od osób prawnych
 • E-usługa nr 6: Elektroniczna obsługa podatku leśnego od osób prawnych
 • E-usługa nr 7: Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych
 • E-usługa nr 8: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych
 • E-usługa nr 9: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy
 • E-usługa nr 10: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • E-usługa nr 11: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania
 • E-usługa nr 12: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
 • E-usługa nr 13: eKorespondencja
 • E-usługa nr 14: eHarmonogram Wywozu Odpadów
 • E-usługa nr 15: eUsterka/Zgłoszenia
 • E-usługa nr 16: Udział w Konsultacji Społecznej
 • E-usługa nr 17: Udział w zgłaszaniu projektów i głosowaniu w budżecie obywatelskim 

 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zatem na znaczny rozwój elektronicznej administracji w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, do której większy dostęp będą mieli zarówno indywidulani, jak i przedsiębiorcy, a także cyfryzację procesów back-office, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz wykorzystanie TIK w relacjach między administracją i klientem. W projekcie zaplanowano również inwestycje w obszarze cybezbezieczeństwa, w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa wdrażanych e-usług i systemów informatycznych.

W efekcie wykonanie zadania dla interesantów (Klientów) będzie oznaczać m.in.:

 • skrócenie czasu niezbędnego do zrealizowania wybranej sprawy,
 • ograniczenie kosztów związanych z wizytą w placówce publicznej, dotyczy to zarówno samego dojazdu, jak i tego, że godziny funkcjonowania Urzędu często pokrywają się z godzinami pracy petentów, w związku z czym konieczne jest pobranie urlopu (niekiedy bezpłatnego),
 • ograniczenie barier, dla osób które mają utrudniony dostęp w dotarciu do Urzędu tj. osób niepełnosprawnych, chorych, przebywających poza granicami gminy/kraju,
 • kompleksowość e-usług, możliwość załatwienia kluczowych spraw poprzez jeden portal, który zaprojektowany jest w sposób intuicyjny,
 • uproszczenie zdobywania informacji na temat swoich spraw poprzez posiadanie wszelkich danych w jednym miejscu.

 

7. Grupy docelowe: mieszkańcy Gminy Wronki oraz osoby posiadające grunt na tym obszarze przedsiębiorcy, inwestorzy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

8. Cel projektu:

W ramach projektu zakłada się modernizację systemu dostarczania usług publicznych. Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozwój, poprawa dostępności i jakości e-usług i e-zasobów publicznych poprzez wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Wronki. Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez spełnienie następujących celów szczegółowych:

1) wdrożenie w Gminie Wronki nowych e-usług publicznych, które będą świadczone w ramach jednego portalu e-usług oraz udostępnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom e-zasobów publicznych,

2) zakup środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) niezbędnych do wdrożenia i funkcjonowania e-usług i e-zasobów publicznych, w tym także w obszarze cyberbezpieczeństwa.

9. Rezultaty projektu:

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty rzeczowe:

1) Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych: 1

2) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych: 1

3) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 17

4) Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line: 1

5) Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa: 1

6) Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne: 2

Wartością docelową na rok 2026 są użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych w liczbie 304. 

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE 

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.