{index_ob_css}{index_ob_js}

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - Wartosław

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wartosław, gmina Wronki, działka nr 490 o pow. 0,1800 ha

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu : 108,00 zł netto,

Wadium: 50,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 20 maja 2024 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5

Pełną informację dotyczącą nieruchomości i przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone w siedzibie Urzędu (przy ul. Ratuszowej 5) na tablicy ogłoszeń (II piętro), na stronie internetowej Urzędu i BIP Urzędu (ww.bip.wronki.pl). Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/NIiPP/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dane kontaktowe: tel. 67 25 45 304, e-mail: a.lemanska@wronki.pl 


Stosowne Zarządzenie w załączeniu. 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie 33.NIiPP.2024.pdf
Format: pdf, 1.68 MB