banner wronki

Gospodarka ściekowa

Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie prawidłowej gospodarki ściekowej wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulowane są prawem miejscowym tj. uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki.

Obowiązki właściciela na terenie, gdzie jest możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkować może:

  • wydaniem przez burmistrza miasta decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 7 ustawy); wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • karą grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy); postępowanie w sprawie ukarania grzywną właściciela toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

 

Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości którzy:

  • zamieszkują na terenach gdzie, budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych
  • przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

 

Obowiązki właściciela na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Właściciel nieruchomości posiadający nieruchomość na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe zobowiązani są do systematycznego usuwania tych nieczystości z nieruchomości. Częstotliwość wywozu uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, pojemności zbiornika. Natomiast właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do systematycznego pozbywania się osadu z oczyszczalni. Zarówno nieczystości ciekłe jak i osad mogą odbierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wronki.

W myśl art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest podczas przeprowadzania kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za  usługę.

Zabrania się:

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • odprowadzenia ścieków do rowów, rzek, ziemi bądź w inny niedozwolony sposób

 

Na terenie gminy Wronki przeprowadzane są kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wronki, a także dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych za okres ostatniego roku.

Do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów prawa jest Straż Miejska oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

W załączniku aktualna lista podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wronki.

Pliki do pobrania:

Ewidencja zezwoleń (1).pdf
Format: pdf, 123.46 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.