banner wronki

Gminna Ewidencja Zabytków - miasto Wronki

Zachęcamy do zapoznania się z obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Kliknięcie w konkretny zabytek przenosi do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Wronki (wronki.e-mapa.net) - aby przejść do konkretnego zabytku na mapie (za pośrednictwem linku) należy skorzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa (funkcjonalność nie jest dostępna w telefonie). 


 1. Układ urbanistyczny miasta Wronki

  Ulica Bolesława Chrobrego:
 2. Dom 15, dz. ew. nr 1212
 3. Stacja pomp / obecnie hydrofornia, ul. Chrobrego 6A, dz. ew. nr 1405/2

  Ulica Dworcowa:
 4. Dom nr 1, ul. Dworcowa 1, dz. ew. nr 2052/1
 5. Dworzec kolejowy — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 2, dz. ew. nr 2227/2
 6. Dom nr 3, ul. Dworcowa 3, dz. ew. nr 2214
 7. Wodociągowa wieża ciśnień / obecnie częściowo dom mieszkalny nr 4 — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 4, dz. ew. nr 2558/3
 8. Dom nr 5, ul. Dworcowa 5, dz. ew. nr 2216
 9. Dom pracowników kolei nr 6 — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 6, dz. ew. nr 2558/2
 10. Dom nr 7, ul. Dworcowa 7, dz. ew. nr 2217/2
 11. Dom pracowników kolei nr 8 — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 8, dz. ew. nr 2558/1
 12. Dom nr 9, ul. Dworcowa 9, dz. ew. nr 2219/2
 13. Dom pracowników kolei nr 10 — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 10, dz. ew. nr 2558/1
 14. Dom nr 13 Willa „Astra”, ul. Dworcowa 13, dz. ew. nr 2221/2
 15. Dom nr 15, ul. Dworcowa 15, dz. ew. nr 2222
 16. Budynek gospodarczy przy domie nr 15, ul. Dworcowa 15, dz. ew. nr 2222
 17. Nastawnia — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa, dz. ew. nr 2156
 18. Magazyn — zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa, dz. ew. nr 2558/6

  Ulica Garncarska:
 19. Dom nr 5, ul. Garncarska 5, dz. ew. nr 1801

  Ulica Klasztorna:
 20. Dom nr 1, ul. Klasztorna 1, dz. ew. nr 1177
 21. Dom nr 2, ul. Klasztorna 2, dz. ew. nr 1166
 22. Dom nr 3, ul. Klasztorna 3, dz. ew. nr 1178
 23. Dom nr 4, ul. Klasztorna 4, dz. ew. nr 1167
 24. Dom nr 5, ul. Klasztorna 5, dz. ew. nr 1179/2
 25. Dom nr 6, ul. Klasztorna 6, dz. ew. nr 1168 
 26. Dom mieszkalny nr 8, ul. Klasztorna 8, dz. ew. nr 1168

  Ulica Kościelna:
 27. Dom nr 1, ul. Kościelna 1, dz. ew. nr 1299
 28. Dom nr 4-6, ul. Kościelna 4-6, dz. ew. nr 1150, 1151
 29. Dom nr 7, ul. Kościelna 7, dz. ew. nr 1317
 30. Dom nr 9, ul. Kościelna 9, dz. ew. nr 1318
 31. Dom nr 10, ul. Kościelna 10, dz. ew. nr 1146
 32. Dom nr 11, ul. Kościelna 11, dz. ew. nr 1319
 33. Dom nr 12 / 14 ul. Kościelna 12 / 14, dz. ew. nr: 1144, 1145
 34. Dom nr 13, ul. Kościelna 13, dz. ew. nr 1320
 35. Dom nr 15, ul. Kościelna 15, dz. ew. nr 1322
 36. Dom nr 16, ul. Kościelna 16, dz. ew. nr 1143
 37. Dom nr 17, ul. Kościelna 17, dz. ew. nr 1323
 38. Dom nr 19, ul. Kościelna 19, dz. ew. nr 1326
 39. Dom nr 21, ul Kościelna 21, dz. ew. nr 1327
 40. Dom nr 23, ul. Kościelna 23, dz. ew. nr 1328
 41. Dom nr 25, ul Kościelna 25, dz. ew. nr 1329
 42. Dom nr 27, ul. Kościelna 27, dz. ew. nr 1331
 43. Dom nr 29, ul Kościelna 29, dz. ew. nr 1332
 44. Dom nr 31, ul. Kościelna 31, dz. ew. nr 1333

  Ulica Kościuszki:
 45. Dom nr 1, ul. Kościuszki 1, dz. ew. nr 1246
 46. Dom nr 5, ul. Kościuszki 5, dz. ew. nr 1248
 47. Dom nr 6, ul. Kościuszki 6, dz. ew. nr 1369
 48. Dom nr. 7, ul. Kościuszki 7, dz. ew. nr 1249
 49. Dom nr 8, ul. Kościuszki 8, dz. ew. nr 1370
 50. Dom nr 9, ul. Kościuszki 9, dz. ew. nr 1250
 51. Dom nr 11, ul. Kościuszki 1 1, dz. ew. nr 1252
 52. Dom nr 12, ul Kościuszki 12, dz. ew. nr 1372
 53. Dom nr 13, ul. Kościuszki 13, dz. ew. nr 1253
 54. Dom nr 15, ul Kościuszki 15, dz. ew. nr 1254
 55. Dom nr 16, ul Kościuszki 16, dz. ew. nr 1374
 56. Dom nr 17, ul. Kościuszki 17, dz. ew. nr 1255
 57. Dom nr 18, ul Kościuszki 18, dz. ew. nr 1375
 58. Dom sierot i ochronka, ul Kościuszki 20, dz. ew. nr 1244
 59. Dom nr 22, ul. Kościuszki 22, dz. ew. nr 1242
 60. Dom nr 24, ul. Kościuszki 24 dz. ew. nr 1238
 61. Dom nr 26, ul. Kościuszki 26, dz. ew. nr 1237
 62. Stacja poczty konnej / obecnie magazyn i działalność usługowa, ul. Kościuszki 26A, dz. ew. nr 1237
 63. Budynek gospodarczy przy stacji poczty konnej, ul. Kościuszki 26A, dz. ew. nr 1237
 64. Straż pożarna i świetlica / obecnie OSP Wronki, ul. Kościuszki, dz. ew. nr: 1256 i 1257

  Ulica Kręta:
 65. Dom nr 2, ul. Kręta 2, dz. ew. nr 1300
 66. Dom nr 3, ul. Kręta 3, dz. ew. nr 1291
 67. Dom nr 4/6, ul. Kręta 4/6, dz. ew. nr: 1303, 1305
 68. Dom nr 5, ul .Kręta 5, dz. ew. nr 1290
 69. Dom nr 8, ul. Kręta 8, dz. ew. nr 1306
 70. Dom nr 10, ul. Kręta 10, dz. ew. nr 1307
 71. Dom nr 16, ul. Kręta 16, dz. ew. nr 1339
 72. Dom nr 18, ul. Kręta 18, dz. ew. nr 1340
 73. Dom nr 20, ul. Kręta 20, dz. ew. nr 1341

  Ulica Krótka:
 74. Dom nr 5, ul. Krótka 5, dz. ew. nr: 1311, 1312
 75. Dom nr 7, ul. Krótka 7, dz. ew. nr: 1313, 1314

  Ulica Lipowa:
 76. Dom dyrektora / obecnie dom mieszkalny nr 1 — zespół budynków mieszkalnych pracowników więzienia, ul. Lipowa 1, dz. ew. nr 1474/1
 77. Zespół budynków zakładu karnego, ul. Lipowa 2, dz. ew. nr 1444
 78. Dom pracowników służby więziennej — zespół budynków mieszkalnych pracowników, ul. Lipowa 2a, dz. ew. nr 1533/1
 79. Dom pracowników służby więziennej — zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Lipowa 3, dz. ew. nr 1475/2
 80. Dom pracowników służby więzienia nr 4 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Lipowa 4, dz. ew. nr 1530/1
 81. Dom pracowników służby więzienia nr 5 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Lipowa 5, dz. ew. nr 1490/2
 82. Dom pracowników służby więzienia nr 8 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Lipowa 8, dz. ew. nr 1493/2

  Ulica Mickiewicza:
 83. Kościół klasztorny pw. Zwiastowania NMP zespół kościoła i klasztoru podominikańskiego, ul Mickiewicza 1, dz. ew. nr 1193
 84. Klasztor / obecnie Wyższe Seminarium Duchowe, Wydział Teologiczny UAM zespół kościoła i klasztoru podominikańskiego, ul Mickiewicza 1, dz. ew. nr 1193
 85. Ogrodzenie — zespół kościoła i klasztoru podominikańskiego, ul. Mickiewicza, dz. ew. nr 1193
 86. Budynek inwentarsko — magazynowy — zespół kościoła i klasztoru podominikańskiego, ul Mickiewicza, dz. ew. nr 1193
 87. Szkoła powszechna / obecnie podstawowa, ul Mickiewicza 5, dz. ew. nr 1 194/1
 88. Dom nr 7, mur., 4 ćw. IX , ul. Mickiewicza 7, dz. ew. nr 1195
 89. Cmentarz żydowski, pocz. XX w., ul. Mickiewicza, dz. ew. nr 80423/4

  Ulica Myśliwska:
 90. Leśnictwo / obecnie częściowo dom mieszkalny, ul Myśliwska 1/1, 1/2, dz. ew. nr: 80409/18, 3060
 91. Dom nr 18, ul Myśliwska 18, dz. ew. nr 308
 92. Dom nr 20, ul Myśliwska 20, dz. ew. nr 307
 93. Dom nr 38/40, ul Myśliwska 38/40, dz. ew. nr: 232, 233
 94. Dom nr 42, ul Myśliwska 42, dz. ew. nr 231

  Ulica Nadbrzeżna:
 95.  Budynek gospodarczy / obecnie dom mieszkalny — w zagrodzie nr 6, ul Nadbrzeżna 6, dz. ew. nr 633
 96. Dom nr 6, (dawniej nr 2) — w zagrodzie nr 6, ul Nadbrzeżna 6, dz. ew. nr 633
 97. Stodoła — w zagrodzie nr 6, ul. Nadbrzeżna 6, dz. ew. nr 633
 98. Dom nr 13 (dawniej 3), ul Nadbrzeżna 13, dz. ew. nr: 625/2, 625/3
 99. Dom pracowników folwarcznych/obecnie dom nr 42 - 44 — pozostałości zespołu folwarcznego Zamoście, ul Nadbrzeżna, dz. ew. nr: 483/2, 485/1    
 100. Dom pracowników folwarcznych / obecnie dom nr 46 - 48 — pozostałości zespołu folwarcznego Zamoście, ul Nadbrzeżna 46-48, dz. ew. nr: 487/1, 489
 101. Stodoła pozostałości zespołu folwarcznego Zamoście, ul. Nadbrzeżna 64, dz. ew. nr 499/1

  Ulica Niepodległości:
 102. Dom pracowników służby więzienia nr 2 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Niepodległości 2, dz. ew. nr 1436/4
 103. Budynek gospodarczy — zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Niepodległości 2, dz. ew. nr 1436/4
 104. Dom pracowników służby więzienia nr 5 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Niepodległości 5, dz. ew. nr 1462
 105. Dom pracowników służby więzienia nr 8 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Niepodległości 8, dz. ew. nr 1430/2
 106. Budynek gospodarczy — zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Niepodległości 8, dz. ew. nr 1430/2

  Ulica Ogrodowa:
 107. Dom nr 8, ul. Ogrodowa 8, dz. ew. nr 291/3

  Ulica Partyzantów:
 108. Dom pracowników służby więzienia nr 3 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Partyzantów 3, dz. ew. nr 1468/2
 109. Dom pracowników służby więzienia nr 12 - zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Partyzantów 12, dz. ew. nr 1525
 110. Wodociągowa wieża ciśnień — zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Partyzantów 13, dz. ew. nr 1537/3

  Plac Wolności:
 111. Dom nr 2, ul. Plac Wolności 2, dz. ew. nr 1865
 112. Dom nr 3, ul. Plac Wolności 3, dz. ew. nr 1864
 113. Dom nr 4, ul. Plac Wolności 4, dz. ew. nr 1861
 114. Dom nr 7, ul. Plac Wolności 7, dz. ew. nr 1335
 115. Dom nr 9 z magazynem/również sklepy, ul. Plac Wolności 9, dz. ewid. nr 1325

  Ulica Podgórna:
 116. Dom nr 2, ul. Podgórna 2, dz. ew. nr 1115
 117. Dom nr 3, ul Podgórny 3, dz. ew. nr 1128
 118. Dom nr 5, ul. Podgórna 5, dz. ew. nr 1226
 119. Dom nr 9, ul Podgórna 9, dz. ew. nr 1124

  Ulica Polna:
 120. Dom pracowników służby więziennej — zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul Polna 1, dz. ew. nr 1540/3
 121. Dom nr 2, ul Polna 2, dz. ew. nr 2215/14
 122. Dom pracowników służby więziennej nr 3 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Polna 3, dz. ew. nr 1540/4
 123. Dom pracowników służby więziennej - zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Polna 4, dz. ew. nr 1540/5
 124. Dom pracowników służby więziennej nr 5 zespół budynków mieszkalnych pracowników służby więzienia, ul. Polna 5, dz. ew. nr 1540/6
 125. Dom nr 6, ul Polna 6, dz. ew. nr 2509

  Ulica Powstańców Wielkopolskich:
 126. Dom nr 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, dz. ew. nr 2002
 127. Dom nr 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr 1348
 128. Dom nr 4 - 4a, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 — 4a, dz. ew. nr 1873
 129. Dom nr 5, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, dz. ew. nr 2004
 130. Dom nr 6 (dawny magazyn), ul. Powstańców Wielkopolskich 6, dz. ew. nr. 1874
 131. Dom nr 10/12, ul. Powstańców Wielkopolskich 10/12, dz. ew. nr: 1878, 1879
 132. Dom nr 24, ul Powstańców Wielkopolskich 24, dz. ew. nr: 1902, 1949/5
 133. Dom nr 30, ul. Powstańców Wielkopolskich 30, dz. ew. nr 1956

  Ulica Poznańska:
 134. Dom nr 1, ul. Poznańska 1, dz. ew. nr 1270
 135. Magazyn, ul. Poznańska 1, dz. ew. nr 1270
 136. Dom nr 2, ul. Poznańska 2, dz. ew. nr 1279, 1280
 137. Dom nr 3, ul. Poznańska 3, dz. ew. nr 1271
 138. Dom nr 4, ul. Poznańska 4, dz. ew. nr 1282
 139. Dom nr 6, ul. Poznańska 6, dz. ew. nr 1284
 140. Dom nr 7, ul. Poznańska 7, dz. ew. nr 1274
 141. Dom nr 8, ul. Poznańska 8, dz. ew. nr 1285
 142. Dom nr 10, ul. Poznańska 10, dz. ew. nr 1341
 143. Dom nr 11, ul. Poznańska 1 1, dz. ew. nr 1276
 144. Dom nr 12, ul. Poznańska 12, dz. ew. nr 1342
 145. Dom nr 14, ul. Poznańska 14, dz. ew. nr 1343
 146. Dom nr 15, ul. Poznańska 15, dz. ew. nr 1353
 147. Dom nr 16, ul. Poznańska 16, dz. ew. nr 1344/2
 148. Dom nr 18, ul. Poznańska 18, dz. ew. nr 1345/1
 149. Dom nr 19, ul. Poznańska 19, dz. ew. nr 1355
 150. Dom nr 20, ul. Poznańska 20, dz. ew. nr 1346
 151. Dom nr 21, ul. Poznańska 21, dz. ew. nr 1356
 152. Dom nr 22, ul. Poznańska 22, dz. ew. nr 1347
 153. Dom nr 23, ul. Poznańska 23, dz. ew. nr 1357
 154. Dom nr 24, ul. Poznańska 24, dz. ew. nr 2002
 155. Dom nr 25, ul. Poznańska 25, dz. ew. nr 1360
 156. Dom nr 27, ul. Poznańska 27, dz. ew. nr: 1361, 1364
 157. Dom nr 29, ul. Poznańska 29, dz. ew. nr: 1365, 1366
 158. Dom nr 30, ul. Poznańska 30, dz. ew. nr: 2008/21
 159. Dom nr 31, ul. Poznańska 31, dz. ew. nr 1367
 160. Dom nr 33, ul. Poznańska 33, dz. ew. nr 1378
 161. Dom nr 34, ul. Poznańska 34, dz. ew. nr 2013
 162. Dom nr 36, ul. Poznańska 36, dz. ew. nr 2014
 163. Dom nr 37, ul. Poznańska 37, dz. ew. nr 1380/2
 164. Dom nr 38 z oficyną, ul. Poznańska 38, dz. ew. nr 2019
 165. Dom nr 40, ul. Poznańska 40, dz. ew. nr 2020
 166. Pastorówka, ul. Poznańska 42, dz. ew. nr 2021/1
 167. Dom nr 43, ul. Poznańska 43, dz. ew. nr 1384
 168. Dom nr 45, ul. Poznańska 45, dz. ew. nr 1385
 169. Dom nr 47, ul. Poznańska 47, dz. ew. nr 1386
 170. Dom nr 48, ul. Poznańska 48, dz. ew. nr 2025
 171. Dom nr 49, ul. Poznańska 49, dz. ew. nr: 1388, 1389
 172. Dom nr 50, ul. Poznańska 50, dz. ew. nr 2026
 173. Dom nr 51, ul Poznańska 51, dz. ew. nr 2027/1
 174. Dom nr 53, ul. Poznańska 53, dz. ew. nr 2028
 175. Dom nr 61, ul. Poznańska 61, dz. ew. nr 2044/1

  Ulica Ratuszowa:
 176. Dom nr 2, ul. Ratuszowa 2, dz. ew. nr 2038/1
 177. Ratusz, ul Ratuszowa 5, dz. ew. nr 1413

  Ulica Rolna:
 178. Dom nr 14, ul. Rolna 14, dz. ew. nr 607/9
 179. Piec / obecnie budynek biurowo administracyjny —  zespół cegielni, ul. Rolna 14, dz. ew. nr 607/9

  Rynek:
 180. Dom 1, ul. Rynek 1, dz. ew. nr 1165
 181. Dom nr 2, ul. Rynek 2, dz. ew. nr 1164/1
 182. Dom nr 3, ul. Rynek 3, dz. ew. nr 1163
 183. Dom nr 4, ul. Rynek 4, dz. ew. nr 1162
 184. Dom nr 5, ul. Rynek 5, dz. ew. nr 1161
 185. Dom nr 6, ul. Rynek 6, dz. ew. nr 1278
 186. Dom nr 7, ul. Rynek 7, dz. ew. nr 1294
 187. Dom nr 8, ul. Rynek 8, dz. ew. nr 1295
 188. Dom nr 9, ul. Rynek 9, dz. ew. nr 1296
 189. Dom nr 12, ul. Rynek 12, dz. ew. nr 1154
 190. Dom nr 13, ul. Rynek 13, dz. ew. nr 1155
 191. Dom nr 14, ul. Rynek 14, dz. ew. nr 1156
 192. Dom nr 15, ul. Rynek 15, dz. ew. nr 1157
 193. Dom nr 17, ul. Rynek 17, dz. ew. nr 1105
 194. Dom nr 18, ul. Rynek 18, dz. ew. nr 1096
 195. Dom nr 19, ul. Rynek 19, dz. ew. nr 1092
 196. Dom nr 20, ul. Rynek 20, dz. ew. nr 1093
 197. Dom nr 21 (dawny hotel), ul. Rynek 21, dz. ew. nr 1094
 198. Pomnik Powstańców Wielkopolskich , ul Rynek, dz. ew. nr 1095

  Ulica Rzeczna:
 199. Dom nr 11, ul Rzeczna 11, dz. ew. nr 1190
 200. Dom nr 13, ul. Rzeczna 13, dz. ew. nr 1191

  Ulica Sierakowska:
 201. Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny, ul. Poznańska 3, dz. ew. nr 1149
 202. Kaplica rodziny Grabowskich / obecnie kaplica pw. Św. Krzyża — zespół cmentarza parafialnego, ul. Sierakowska, dz. ew. nr 1951
 203. Cmentarz parafialny / czynny — zespół cmentarza parafialnego, ul. Sierakowska, dz. ew. nr 1951
 204. Ogrodzenie i brama — zespół cmentarza parafialnego, ul. Sierakowska, dz. ew. nr 1951
 205. Kapliczka cmentarna — zespół cmentarza parafialnego, ul. Sierakowska, dz. ew. nr 1951
 206. Cmentarz przykościelny rzym. kat. / zamknięty — zespół kościoła parafialnego, ul. Sierakowska dz. ew. nr 1149
 207. Ogrodzenie — zespół kościoła parafialnego, ul. Sierakowska 2, dz. ew. nr 1149
 208. Dom nr 4, Sierakowska 4, dz. ew. nr 1107
 209. Plebania — zespół kościoła parafialnego, ul. Sierakowska 5, dz. ew. nr 1142
 210. Dom nr 6, ul. Sierakowska 6, dz. ew. nr 1108/1
 211. Dom nr 8, ul. Sierakowska 8, dz. ew. nr 1109/1
 212. Dom nr 9, ul Sierakowska 9, dz. ew. nr 1846
 213. Dom nr 10, ul. Sierakowska 10, dz. ew. nr 1111
 214. Szpital dla ubogich, później organistówka / obecnie dom mieszkalny, ul Sierakowska 12, dz. ew. nr 1116
 215. Dom nr 14, ul. Sierakowska 14, dz. ew. nr 1117
 216. Dom nr 15, ul. Sierakowska 15, dz. ew. nr 1840
 217. Dom nr 16, ul. Sierakowska 16, dz. ew. nr 1118
 218. Dom nr 17, ul. Sierakowska 17, dz. ew. nr 1839
 219. Dom nr 18, ul. Sierakowska 18, dz. ew. nr 1130
 220. Dom nr 19, ul. Sierakowska 19, dz. ew. nr 1834/4
 221. Dom nr 20, ul. Sierakowska 20, dz. ew. nr 1133
 222. Dom nr 21, ul. Sierakowska 21 , dz. ew. nr 1833/3
 223. Dom nr 22, ul. Sierakowska 22, dz. ew. nr 1134
 224. Dom nr 25, ul. Sierakowska 25, dz. ew. nr 1831
 225. Dom nr 27, ul. Sierakowska 27, dz. ew. nr 1828
 226. Dom nr 28, ul. Sierakowska 28, dz. ew. nr 1138
 227. Dom nr 29 -29 A, ul. Sierakowska 29 — 29A, dz. ew. nr 1828
 228. Dom nr 30, ul. Sierakowska 30, dz. ew. nr 1139
 229. Dom nr 32, ul. Sierakowska 32, dz. ew. nr 1804
 230. Dom nr 34, ul. Sierakowska 34, dz. ew. nr 1805
 231. Dom nr 36, ul. Sierakowska 36, dz. ew. nr 1811
 232. Dom nr 38- 38 A, ul Sierakowska 38, dz. ew. nr: 1812, 1813
 233. Dom nr 40, ul. Sierakowska 40, dz. ew. nr 1814
 234. Dom nr 44, ul. Sierakowska 44, dz. ew. nr 1818
 235. Dom Dyrektora nr 48 / obecnie hotel — zespół zakładu przemysłu ziemniaczanego, ul. Sierakowska 48, dz. ew. nr 1903/3
 236. Budynek administracyjny / obecnie pełni funkcje hotelowe zespół zakładu przemysłu ziemniaczanego, ul. Sierakowska 48, dz. ew. nr 1903/3

  Ulica Spokojna:
 237. Dom nr 5, ul. Spokojna 5, dz. ew. nr 1851/2
 238. Dom nr 7, ul. Spokojna 7, dz. ew. nr 1850
 239. Dom nr 9, ul. Spokojna 9, dz. ew. nr 1849

  Ulica Szkolna:
 240. Dom nr 1, ul. Szkolna 1, dz. ew. nr 1172
 241. Spichlerz / obecnie Muzeum i biblioteka, ul. Szkolna 2, dz. ew. nr 1269
 242. Stolarnia, ul. Szkolna 5, dz. ew. nr 1173

  Ulica Wodna:
 243. Dom nr 1, ul. Wodna 1, dz. ew. nr 1096
 244. Dom nr 10, ul. Wodna 10, dz. ew. nr 1083/1
 245. Dom nr 11, ul. Wodna 11, dz. ew. nr 1103

  Ulica Zacisze:
 246. Cmentarz żydowski / zamknięty, dz. ew. nr 2950

  Ulica Zwycięzców:
 247. Dom nr 1, ul. Zwycięzców 1, dz. ew. nr 1094
 248. Dom nr 2, ul. Zwycięzców 2, dz. ew. nr 1175
 249. Dom nr 3, ul. Zwycięzców 3, dz. ew. nr 1088
 250. Dom nr 4, ul. Zwycięzców 4, dz. ew. nr 1176
 251. Dom nr 6, ul. Zwycięzców 6, dz. ew. nr 1180
 252. Dom nr 7, ul. Zwycięzców 7, dz. ew. nr 1086
 253. Dom nr 9, ul. Zwycięzców, 9, dz. ew. nr 1082
 254. Dom nr 10, ul. Zwycięzców 10, dz. ew. nr 1184
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.