banner wronki

Gminna Ewidencja Zabytków - gmina Wronki

Zachęcamy do zapoznania się z obiektami wpisanymi do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Kliknięcie w konkretny zabytek przenosi do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Wronki (wronki.e-mapa.net) - aby przejść do konkretnego zabytku na mapie (za pośrednictwem linku) należy skorzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa (funkcjonalność nie jest dostępna w telefonie). 


Bielawy:
 1. Cmentarz ewangelicki, nieczynny / obecnie teren leśny, Bielawy, przy drodze wojewódzkiej 149 — na północ
  od niej, dz. ew. nr 4

  Biezdrowo:
 2. Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo 3, dz. ew. nr 165
 3. Ubikacja przy plebanii — zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i sw. Mikołaja, Biezdrowo 3, dz. ew. nr 166
 4. Budynek gospodarczy przy plebanii — zespół kościoła parafialnego p.w. Swiętego Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo 3, dz. ew. nr 166
 5. Plebania zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo 3, dz. ew. nr 166
 6. Dom parafialny — zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo 5, dz. ew. nr 164
 7. Grobowiec rodziny Wilhelmi — zespół kościoła parafialnego p.w. Swiętego Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo, dz. ew. nr 165
 8. Kostnica przykościelna — zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i sw. Mikołaja, Biezdrowo, dz. ew. nr 165
 9. Brama i ogrodzenie kościoła — zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i Św. Mikołaja, Biezdrowo, dz. ew. nr 165
 10. Cmentarz przykościelny — zespół kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża i sw. Mikołaja, Biezdrowo, dz. ew. nr 165
 11. Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki, czynny, Biezdrowo, dz. ew. nr 172
 12. Brama cmentarza parafialnego zespół cmentarza parafialnego, Biezdrowo, dz. ew. nr 172
 13. Krzyż na cmentarzu parafialnym zespół cmentarza parafialnego, Biezdrowo, dz. ew. nr 172
 14. Szkoła (działająca), Biezdrowo 9, dz. ew. nr 162/12
 15. Pałac — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo, dz. ew. nr 82/3
 16. Park krajobrazowy — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo, dz. ew. nr 82/1
 17. Stajnia cugowa, ob. budynek gospodarczy — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo, budynek gospodarczy przy domie 38, dz. ew. nr 115/1
 18. Obora i spichlerz, ob. cielętnik zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo, dz. ew. nr 161/1
 19. Dom w kolonii pracowników folwarcznych, ob. biblioteka / dom mieszkalny nr 52, Biezdrowo 52, dz. ew. nr 87/4
 20. Dom w kolonii pracowników folwarcznych nr 53 — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo 53, dz. ew. nr 89/7-9
 21. Czworak w kolonii pracowników folwarcznych, ob. dom mieszkalny nr 54 — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo 54, dz. ew. nr: 89/12-15
 22. Czworak w kolonii pracowników folwarcznych, ob. dom mieszkalny nr 55 — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo 55, dz. ew. nr: 89/16-19
 23. Budynek inwentarski pracowników folwarcznych, ob. dom mieszkalny nr 56 — zespół pałacowo-folwarczny, Biezdrowo 56, dz. ew. nr: 89/21-26
 24. Most nad rzeczką, Biezdrowo, dz. ew. nr 99
 25. Dom nr 6, Biezdrowo 6, dz. ew. nr 164

  Chojno:
 26. Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla — zespół kościoła parafialnego w Chojnie, Chojno 74, dz. ew. nr 435/2
 27. Ogrodzenie i brama kościoła parafialnego zespół kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla, Chojno 74, dz. ew. nr 435/2
 28. Obora / obecnie budynek gospodarczy — zespół kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla, Chojno 74, dz. nr ew. 435/1
 29. Plebania — zespół kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla, Chojno 74, dz. ew. nr 435/2
 30. Brama i ogrodzenie cmentarza parafialnego, Chojno, dz. ew. nr 464/2
 31. Szkoła, Chojno 79, dz. ew. nr 122
 32. Leśniczówka / obecnie dom mieszkalny i budynek administracyjny, Chojno 77a, dz. ew. nr 80355/4
 33. Budynek gospodarczy przy leśniczówce, Chojno 77a, dz. ew. nr 80355/4
 34. Dom nr 7, Chojno 7, dz. ew. nr 516
 35. Dom nr 13, Chojno 13, dz. ew. nr 491
 36. Dom nr 32, Chojno 32, dz. ew. nr 468
 37. Dom nr 37, Chojno 37, dz. ew. nr 93/1
 38. Dom nr 39, Chojno 39, dz. ew. nr 92/1
 39. Dom nr 61, Chojno 61, dz. ew. nr 455/1
 40. Dom nr 64, Chojno 64, dz. ew. nr 452/1
 41. Dom nr 65, Chojno 65, dz. ew. nr 449
 42. Szkoła ewangelicka / obecnie dom mieszkalny nr 78, Chojno 78, dz. ew. nr: 413/5, 413/6
 43. Budynek gospodarczy przy dawnej szkole ewangelickiej, Chojno 78, dz. ew. nr: 413/5, 413/6
 44. Cmentarz ewangelicki / nieczynny — obecnie teren leśny, Chojno, dz. ew. nr 464/1
 45. Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki, czynny, Chojno 74, dz. ew. nr 464/2
 46. Mogiła żołnierzy napoleońskich, Chojno, dz. ew. nr 415
 47. Młyn — pozostałości/obecnie dom mieszkalny, Chojno 25, dz. ew. nr 302/2

  Ćmachowo:
 48. Park krajobrazowy (dworski) — zespół dworsko folwarczny, Ćmachowo, dz. ew. nr 94/2
 49. Obora / obecnie magazyn i zakład produkcyjny zespół dworsko folwarczny, Ćmachowo, dz. ew. nr 121/9
 50. Stodoła/obecnie hala produkcyjna zespół dworsko folwarczny, Ćmachowo, dz. ew. nr 121/2
 51. Rządcówka i kuźnia / obecnie dom mieszkalny i sklep — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 13, dz. ew. nr 121/6
 52. Gorzelnia / obecnie dom mieszkalny — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 1 1, dz. ew. nr 151/8
 53. Dom pracowników folwarcznych nr 3 — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 3, dz. ew. nr: 295-302
 54. Dom pracowników folwarcznych nr 4 — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 4, dz. ew. nr 151/3
 55. Dom pracowników folwarcznych nr 5 — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 5, dz. ew. nr 151/4
 56. Dom pracowników folwarcznych nr 6 — zespół dworsko-folwarczny, Cmachowo 6, dz. ew. nr: 335, 336
 57. Dom pracowników folwarcznych nr 7 — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 7, dz. ew. nr: 303-308
 58. Dom pracowników folwarcznych nr 8 — zespół dworsko-folwarczny, Ćmachowo 8, dz. ew. nr: 340-345

  Dąbrowa:
 59. Stodoła — pozostałości zespołu folwarcznego, Dąbrowa, dz. ew. nr 18/9
 60. Stajnia / obecnie chlewnia - pozostałości zespołu folwarcznego, Dąbrowa, 18/9

  Gogolice:
 61. Cmentarz ewangelicki — nieczynny / obecnie teren leśny, Gogolice, dz. ew. 80083/1

  Jasionna:
 62. Szkoła / obecnie dom nr 45, Jasionna nr 45, 45A, dz. ew. nr: 194/6, 194/8
 63. Dom nr 2/3, Jasionna nr 2/3, dz. ew. nr: 57/2, 56/1
 64. Dom nr 4, Jasionna nr 4, dz. ew. nr 53/2
 65. Dom nr 9, Jasionna nr 9, dz. ew. nr 46/3
 66. Dom nr 10, Jasionna nr 10, dz. ew. nr 45
 67. Dom nr 14, Jasionna nr 14, dz. ew. nr: 38/3, 38/4
 68. Dom nr 18 — zagroda nr 18, Jasionna nr 18, dz. ew. nr 30
 69. Dom nr 36, Jasionna nr 36, dz. ew. nr 174/10
 70. Dom nr 38, Jasionna nr 38, dz. ew. nr 179/2
 71. Dom nr 43, Jasionna nr 43, dz. ew. nr 191/2
 72. Dom mieszkalny nr 50, Jasionna nr 50, dz. ew. nr 258
 73. Cmentarz ewangelicki — nieczynny / obecnie nieużytek, Jasionna, dz. ew. nr 53/4

  Kłodzisko:
 74. Szkoła / obecnie dom mieszkalny nr 49, Kłodzisko nr 49, dz. ew. nr: 237/3, 237/9
 75. Leśniczówka / obecnie dom mieszkalny nr 36, Kłodzisko nr 36, dz. ew. nr 80465/2
 76. Ośmiorak / obecnie dom nr 68 — pozostałości zespołu folwarcznego, Kłodzisko nr 68, dz. ew. nr 131
 77. Chlew — pozostałości zespołu folwarcznego, Kłodzisko 68, dz. ew. nr 13 1
 78. Dom nr 25, Kłodzisko nr 25, dz. ew. nr 56
 79. Dom nr 35, Kłodzisko nr 35, dz. ew. nr 1

  Kobusz:
 80. Cmentarz ewangelicki, nieczynny / obecnie teren leśny, Kobusz, dz. ew. nr 80120

  Lubowo:
 81. Dom nr 4, Lubowo nr 4, dz. ew. nr 44
 82. Budynek inwentarski / gospodarczy — zagroda nr 17, Lubowo nr 17, dz. ew. nr 136/3
 83. Budynek gospodarczy — zagroda nr 17, Lubowo nr 17, dz. ew. nr 136/3
 84. Dom nr 18, Lubowo nr 18, dz. ew. nr 133
 85. Cmentarz ewangelicki — nieczynny/obecnie teren leśny, Lubowo, dz. ew. nr 145
 86. Cmentarz ewangelicki — nieczynny / obecnie teren leśny, Lubowo Drugie, dz. ew. nr 853
 87. Szkoła / obecnie dom mieszkalny nr 6, Lubowo Drugie nr 6, dz. ew. nr 867/1
 88. Cmentarz ewangelicki — nieczynny/obecnie teren leśny, Lubowo Zdroje, dz. ew. nr 80313/5

  Lutyniec:
 89. Leśniczówka Lutyniec, Lutyniec, dz. ew. nr 80166/6

  Marianowo:
 90. Dom pracowników folwarcznych nr 15 - pozostałość zespołu folwarcznego, Marianowo nr 15, dz. ew. nr 39/2

  Mokrz:
 91. Dom pracowników kolei nr 1 — zespół stacji kolejowej, Mokrz 1, dz. ew. nr 215
 92. Dom pracowników kolei nr 2, Mokrz nr 2, dz. ew. nr 216
 93. Dom pracowników kolei nr 3 — zespół stacji kolejowej, Mokrz nr 3, dz. ew. nr 912
 94. Dom pracowników kolei nr 4, Mokrz nr 4, dz. ew. nr 912
 95. Budynek nr 5 przy stacji — zespół stacji kolejowej, Mokrz nr 5, dz. ew. nr 912
 96. Dom mieszkalny nr 9, Mokrz nr 9, dz. ew. nr: 80175/4, 80175/6
 97. Leśniczówka / obecnie dom mieszkalny — w zagrodzie leśnej, Mokrz nr 11, dz. ew. nr 242

  Nadolnik:
 98. Dom mieszkalny nr 1 / obecnie leśnictwo — zagroda nr 1, Nadolnik, dz. ew. nr 80408/5
 99. Budynek gospodarczy — zagroda nr 1, Nadolnik nr 1, dz. ew. nr 804008/5
 100. Stodoła zagroda nr 1, Nadolnik nr 1, dz. ew. nr 80408/5

  Nowa Wieś:
 101. Pałac / obecnie Dom Pomocy Społecznej — zespół pałacowo folwarczny, Nowa Wieś, ul Szamotulska 9, dz. ew. nr 227/2
 102. Oficyna I / obecnie dom mieszkalny nr 1 — zespół pałacowo — folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 1, dz. ew. nr 594/6
 103. Oficyna II / obecnie dom mieszkalny nr 3 — zespół dworsko — folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 3, dz. ew. nr 590
 104. Oficyna III / obecnie dom mieszkalny nr 4 — zespół dworsko - folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 4, dz. ew. nr 594/7
 105. Park krajobrazowy — zespół pałacowo — folwarczny, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 9, dz. ew. nr 227/3
 106. Budynek dawnego ogrodnictwa/obecnie dom mieszkalny nr 2 — zespół dworsko folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 2, dz. ew. nr 595
 107. Bramy wjazdowe do parku zespół pałacowo-folwarczny, Nowa Wieś, dz. ew. nr 227/2
 108. Dom dzierżawcy / obecnie dom mieszkalny nr 6 — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 6, dz. ew. nr 231/21
 109. Obora / obecnie biura i magazyn — zespół dworsko folwarczny, Nowa Wieś, ul. Parkowa 4, dz. ew. nr 594/2
 110. Stodoła / obecnie Stacja Kontroli Pojazdów i hala produkcyjna — zespół dworsko folwarczny, Nowa Wieś, ul Lipowa 6, dz. ew. nr: 231/26, 231/16
 111. Spichlerz / obecnie budynek biurowy — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul Lipowa 6, dz. ew. nr 231/26
 112. Dom stangreta / obecnie dom mieszkalny nr 10 — zespół dworsko — folwarczny, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 10, dz. ew. nr: 580-583
 113. Dom pracowników folwarcznych —  zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś ul. Szamotulska 13, dz. ew. nr: 599-604
 114. Dom pracowników folwarcznych — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 14, dz. ew. nr: 605, 606, 608, 609, 611, 612
 115. Dom pracowników folwarcznych — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 15, dz. ew. nr: 607, 610
 116. Dom pracowników folwarcznych — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Szamotulska 16, dz. ew. nr: 552, 553, 422/15
 117. Dom pracowników folwarcznych nr 1/3 — zespół dworsko — folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 1/3, dz. ew. nr: 579/1-2
 118. Dom pracowników folwarcznych nr 4/6 — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 4/6, dz. ew. nr: 585/6-9
 119. Dom pracowników folwarcznych nr 8/10 — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 8/10, dz. ew. nr: 585/2 -4
 120. Dom pracowników folwarcznych nr 9/11 — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 9/11, dz. ew. nr: 615, 616
 121. Dom pracowników folwarcznych nr 17 — zespół dworsko-folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 17, dz. ew. nr: 585/13-16
 122. Dom pracowników folwarcznych nr 19/21— zespół dworsko - folwarczny, Nowa Wieś, ul. Staromiejska 19/21, dz. ew. nr: 575/17-20
 123. Dom nr 11, Nowa Wieś, ul. Szkolna 11, dz. ew. nr 109
 124. Szkoła, Nowa Wieś, ul. Szkolna 5, dz. ew. nr 184/3

  Obelzanki:
 125. Dom nr 4, Obelzanki nr 4, dz. ew. nr 60/1
 126. Dom nr 6, Obelzanki nr 6, dz. ew. nr 57
 127. Dom nr 8, Obelzanki nr 8, dz. ew. nr 25/1

  Olesin:
 128. Dom nr 1 — pozostałości zespołu folwarcznego, Olesin nr 2, dz. ew. nr 6
 129. Budynek inwentarski — pozostałości zespołu folwarcznego, Olesin, dz. ew. nr 6

  Olin:
 130. Dom mieszkalny pracowników folwarcznych nr 1 / obecnie dom mieszkalny — zespół folwarczny, Olin nr 1, dz. ew. nr: 61/6, 61/13, 61/15
 131. Stodoła / obecnie dom i magazyn — zespół folwarczny, Olin nr 2, dz. ew. nr 58/2

  Pakawie:
 132. Dom nr 16 w zespole folwarcznym, Pakawie nr 16, dz. ew. nr 34/3
 133. Wozownia / obecnie garaż — w zespole folwarcznym, Pakawie nr 16, dz. ew. nr 34/3
 134. Stajnia — zespół folwarczny, Pakawie nr 16, dz. ew. nr 34/3
 135. Spichlerz / obecnie magazyn - zespół folwarczny, Pakawie nr 16, dz. ew. nr 34/3

  Pierwoszewo:
 136. Stodoła / obecnie częściowo funkcje mieszkalna i magazynowa — pozostałości zespołu folwarcznego, Pierwoszewo 1,  284/2

  Pila:
 137.  Dom nr 1, Piła nr 1, dz. ew. nr 1

  Popowo:
 138. Szkoła / obecnie dom nr 31, Popowo 31, dz. ew. nr 276/1
 139. Dom młynarza / obecnie dom mieszkalny nr 36 — zagroda młynarska, Popowo nr 36, dz. ew. nr: 21, 23/1, 23/2
 140. Budynek gospodarczy — zagroda młynarska nr 36, Popowo nr 36, dz. ew. nr 21
 141. Stajnia — zespół młynarski nr 36, Popowo nr 36, dz. ew. nr 21
 142. Cmentarz ewangelicki, nieczynny / obecnie nieużytek, Popowo, dz. ew. nr 100

  Pożarowo:
 143. Szkoła / obecnie dom mieszkalny nr 16, Pożarowo nr 16, dz. ew. nr 26/3
 144. Pałac — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo nr 2, dz. ew. nr 19/2
 145. Park krajobrazowy — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo nr 2, dz. ew. nr 19/2
 146. Rządcówka / obecnie dom mieszkalny-zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo 1, dz. ew. nr 28/14
 147. Ubikacja przy rządcówce — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo 1, w podwórzu gospodarczym, dz. ew. nr 28/14
 148. Stajnia koni wyjazdowych / obecnie magazyn — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr: 28/23, 28/19
 149. Obora I — ob. budynek magazynowy zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
 150. Obora II / obecnie magazyn — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
 151. Mostek I — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 19/2
 152. Mostek II — zespół pałacowo- folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 19/2
 153. Owczarnia / obecnie magazyn — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/21
 154. Kamień graniczny z herbem Łodzia, Pożarowo, dz. ew. nr 72
 155. Gorzelnia / obecnie budynek biurowy — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo nr 3, dz. ew. nr 28/23
 156. Stodoła I — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/19
 157. Stodoła II - zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/19
 158. Spichlerz / obecnie magazyn — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/19
 159. Ogrodzenie - zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
 160. Dom mieszkalny pracowników folwarcznych nr 5 — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo nr 5, dz. ew. nr: 34/16, 34/17
 161. Dom mieszkalny pracowników folwarcznych — zespół pałacowo-folwarczny, Pożarowo nr 8, dz. ew. nr: 34/10-13

  Pustelnia:
 162. Leśniczówka — zespół leśniczówki, Pustelnia, dz. ew. nr 80361/4
 163. Budynek inwentarski — zespół leśniczówki, Pustelnia, dz. ew. nr 80361/4

  Rzecin:
 164. Szkoła / obecnie sala wiejska i dom nr 9, Rzecin nr 9, dz. ew. nr 7/1
 165. Budynek gospodarczy — zespół szkoły, Rzecin nr 9 , dz. ew. nr 7/1
 166. Ubikacje przy szkole — zespół szkoły, Rzecin nr 9, dz. ew. nr 7/1
 167. Dom nr 3, Rzecin nr 3, dz. ew. nr 47
 168. Dom nr 7, Rzecin nr 7, dz. ew. nr 140
 169. Dom nr 10, Rzecin nr 10, dz. ew. nr 9
 170. Dom nr 16, Rzecin nr 16, dz. ew. nr 14
 171. Dom nr 29, Rzecin nr 29, dz. ew. nr 36
 172. Cmentarz ewangelicki, nieczynny / obecnie nieużytek, Rzecin, dz. ew. nr 10

  Samita:
 173. Leśniczówka — zespół leśniczówki, Samita, dz. ew. nr 80334/2
 174. Kamienny drogowskaz na Samitę, Samita, dz. ew. nr 80334/2

  Samołęż
 175. Szkoła / obecnie dom mieszkalny nr 20 (pustostan), Samołęż nr 20, dz. ew. nr 181/1
 176. Budynek gospodarczy przy szkole (pustostan), Samołęż nr 20, dz. ew. nr 181/1
 177. Rządcówka / obecnie dom mieszkalny nr 69 — zespół folwarczny, Samołęż nr 69, dz. ew. nr 64/6
 178. Obora ze spichlerzem — zespół folwarczny, Samołęż, dz. ew. nr 64/6
 179. Owczarnia / obecnie chlewnia — zespół folwarczny, Samołęż, dz. ew. nr 65/1
 180. Stodoła — zespół folwarczny, dz. ew. nr 62
 181. Stodoła — zespół folwarczny (w stanie ruiny), Samołęż, dz. ew. nr 66
 182. Włodarzówka / obecnie dom mieszkalny nr 63, Samołęż nr 63, dz. ew. nr 43
 183. Dom pracowników folwarcznych nr 64 — zespół folwarczny, Samołęż nr 64, dz. ew. nr: 44, 45 
 184. Dom pracowników folwarcznych nr 65 — zespół folwarczny, Samołęż nr 65, dz. ew. nr: 46/1, 47 
 185. Dom pracowników folwarcznych nr 66 — zespół folwarczny, Samołęż nr 66, dz. ew. nr: 48, 49 
 186. Dom pracowników folwarcznych nr 67 — zespół folwarczny, Samołęż nr 67, dz. ew. nr: 50, 51/1 
 187. Dom nr 19 — zespół domu, Samołęż nr 19, dz ew. nr 198
 188. Budynek gospodarczy — zespół domu nr 19, Samołęż nr 19, dz. ew. nr 198
 189. Dom nr 24, Samołęż nr 24, dz. ew. nr 204
 190. Dom nr 29, Samołęż nr 29, dz. ew. nr 208
 191. Dom nr 33, Samołęż nr 33, dz. ew. nr 212
 192. Dom nr 36 / obecnie pustostan, Samołęż nr 36, dz. ew. nr 215
 193. Dom nr 37, Samołęż nr 37, dz. ew. nr 216
 194. Dom nr 61, Samołęż nr 61, dz. ew. nr 9

  Smolnica:
 195. Młyn / obecnie nieużytek - zagroda młynarska, Smolnica, dz. ew. nr 107/3
 196. Dom młynarza / obecnie w zagrodzie nr 3 —  zespół młyna, Smolnica nr 3, dz. ew. nr 107/1
 197. Budynek gospodarczy przy młynie / obecnie w zagrodzie nr 3 —  budynek agroturystyczny — zespół młynarski, Smolnica nr 3, dz. ew. nr 107/1
 198. Rządcówka / obecnie dom nr 1 — zespół folwarczny, Smolnica nr 1, dz. ew. nr: 146, 147
 199. Czworak / obecnie dom nr 2 — zespół folwarczny, Smolnica nr 2, dz. ew. nr 144
 200. Czworak / obecnie dom nr 4 - zespół folwarczny, Smolnica nr 4, dz. ew. nr 143

  Stare Miasto:
 201. Dom pracowników folwarcznych / obecnie dom nr 15 — zespół folwarczny, Stare Miasto 15, dz. ew. nr: 56/1, 56/3
 202. Dom pracowników folwarcznych / obecnie dom nr 16 — zespół folwarczny, Stare Miasto nr 16, dz. ew. nr 57
 203. Dom pracowników folwarcznych / obecnie dom nr 18 — zespół folwarczny, Stare Miasto nr 18, dz. ew. nr 55/2
 204. Dom nr 2 / obecnie pustostan, Stare Miasto 2, dz. ew. nr 72

  Szklarnia:
 205. Dom nr 3 — w dawnym zespole folwarcznym, Szklarnia nr 3, dz. ew. nr 179/8
 206. Chlewnia / obecnie Strzelnica — zespół folwarczny, Szklarnia, dz. ew. nr 179/40

  Wartosław:
 207. Układ ruralistyczny wsi, Wieś Wartosław
 208. Kaplica pw. Św. Trójcy i Św. Łukasza Ewangelisty, Wartosław, dz. ew. nr 536
 209. Kościół poewangelicki p.w. Najświętszego Serca Jezusa, obecnie kościół rzymsko-katolicki, Wartosław, dz. ew. nr 97
 210. Pastorówka przy kościele poewangelickim / obecnie dom mieszkalny nr 27, dz. ew. nr 216/2
 211. Szkoła / obecnie hotel i restauracja - zespół szkoły, Wartosław nr 18, dz. ew. nr: 152, 153
 212. Dom nr 2 - zespół domy nr 2, Wartosław nr 2, dz. ew. nr 126
 213. Stodoła — zespół domu nr 2, Wartosław nr 2, dz. ew. nr 126
 214. Dom nr 3 — zespół domu nr 3, Wartosław nr 3, dz. ew. nr 104
 215. Budynek gospodarczy — zespół domu nr 3, Wartosław nr 3, dz. ew. nr 104
 216. Dom nr 4, Wartosław nr 4, dz. ew. nr: 105, 106
 217. Dom nr 6, Wartosław nr 6, dz. ew. nr 130
 218. Dom nr 7, Wartosław nr 7, dz. ew. nr 133
 219. Dom nr 8, Wartosław nr 8, dz. ew. nr 135
 220. Dom nr 9, Wartosław nr 9, dz. ew. nr 136
 221. Dom nr 10, Wartosław nr 10, dz. ew. nr 137
 222. Dom nr 11, Wartosław nr 11, dz. ew. nr 117
 223. Dom nr 12, Wartosław nr 12, dz. ew. nr 193/3
 224. Budynek gospodarczy — zespół domu nr 12, Wartosław nr 12, dz. ew. nr: 193/3, 193/4
 225. Dom nr 13, Wartosław nr 13, dz. ew. nr 159
 226. Dom nr 14, Wartosław nr 14, dz. ew. nr 158
 227. Dom nr 15, Wartosław nr 15, dz. ew. nr: 156, 157
 228. Dom nr 16, Wartosław nr 16, dz. ew. nr 155
 229. Dom nr 17, Wartosław nr 17, dz. ew. nr 154
 230. Dom nr 19, Wartosław nr 19, dz. ew. nr 151
 231. Dom nr 20, Wartosław nr 20, dz. ew. nr 150
 232. Dom nr 21, Wartosław nr 21, dz. ew. nr 149
 233. Dom nr 22, Wartosław nr 22, dz. ew. nr 148
 234. Dom nr 23, Wartosław nr 23, dz. ew. nr: 145, 146
 235. Dom nr 28, Wartosław nr 28, dz. ew. nr 217
 236. Dom nr 29, Wartosław nr 29, dz. ew. nr 220
 237. Dom nr 30, Wartosław nr 30, dz. ew. nr 221
 238. Dom nr 31, Wartosław nr 31, dz. ew. nr 222
 239. Dom nr 32, Wartosław nr 32, dz. ew. nr 223
 240. Dom nr 33, Wartosław nr 33, dz. ew. nr 224
 241. Dom nr 34, Wartosław nr 34, dz. ew. nr 225
 242. Dom nr 36, Wartosław nr 36, dz. ew. nr 227
 243. Dom nr 37, Wartosław nr 37, dz. ew. nr 228/2
 244. Dom nr 38, Wartosław nr 38, dz. ew. nr 229
 245. Dom nr 39, Wartosław nr 39, dz. ew. nr 230
 246. Dom nr 40, Wartosław nr 40, dz. ew. nr 231
 247. Dom nr 41, Wartosław nr 41, dz. ew. nr 232
 248. Dom nr 42, Wartosław nr 42, dz. ew. nr 233
 249. Dom nr 43, Wartosław nr 43, dz. ew. nr 234
 250. Dom nr 44, Wartosław nr 44, dz. ew. nr 235
 251. Dom nr 45, Wartosław nr 45, dz. ew. nr 266/1
 252. Dom nr 47, Wartosław nr 47, dz. ew. nr 264
 253. Dom nr 50, Wartosław nr 50, dz. ew. nr 260
 254. Dom nr 51, Wartosław nr 51, dz. ew. nr 258
 255. Dom nr 52, Wartosław nr 52, dz. ew. nr 257
 256. Dom nr 53, Wartosław nr 53, dz. ew. nr 256
 257. Dom nr 54 — zagroda w zespole, Wartosław nr 54, dz. ew. nr 255
 258. Budynek gospodarczy — zagroda w zespole nr 54, Wartosław nr 54, dz. ew. nr 255
 259. Dom mieszkalny nr 56 — zagroda w zespole nr 56, Wartosław nr 56, dz. ew. nr 253
 260. Stodoła — w zespole nr 56, Wartosław nr 56, dz. ew. nr 253
 261. Dom nr 59, Wartosław nr 59, dz. ew. nr 441
 262. Dom nr 60, Wartosław nr 60, dz. ew. nr 442
 263. Dom nr 61, Wartosław nr 61, dz. ew. nr 444
 264. Dom nr 62, Wartosław nr 62, dz. ew. nr 445
 265. Dom nr 63, Wartosław 63, dz. ew. nr 446
 266. Dom nr 64, Wartosław nr 64, dz. ew. nr 447
 267. Dom nr 66, Wartosław nr 66 dz. ew. nr 450
 268. Dom nr 67, Wartosław nr 67, dz. ew. nr: 451/1, 451/2
 269. Dom nr 68, Wartosław nr 68, dz. ew. nr 452
 270. Dom nr 69, Wartosław nr 69, dz. ew. nr 453
 271. Dom nr 70, Wartosław nr 70, dz. ew. nr 454
 272. Dom nr 71, Wartosław nr 71, dz. ew. nr 455
 273. Dom nr 72, Wartosław nr 72, dz. ew. nr 456
 274. Dom nr 73, Wartosław nr 73, dz. ew. nr 457/1
 275. Cmentarz ewangelicki — zamknięty, Wartosław, dz. ew. nr 93
 276. Cmentarz rzymsko-katolicki, Wartosław, dz. ew. nr 536
 277. Cmentarz żydowski — zamknięty, Wartosław, dz. ew. nr 474
 278. Wiatrak koźlak — pozostałości / ruina, Wartosław, dz. ew. nr 407
 279. Dom młynarza nr 77, Wartosław nr 77, dz. ew. nr 415

  Wierzchocin:
 280. Szkoła / obecnie dom mieszkalny, Wierzchocin 19, dz. ew. nr 143/1
 281. Dom właściciela majątku / obecnie dom mieszkalny, Wierzchocin nr 9, dz. ew. nr 157/4
 282. Rządcówka / obecnie dom mieszkalny zespół folwarczny, Wierzchocin nr 23a, dz. ew. nr 124/2
 283. Dom pracowników folwarcznych nr 12 / obecnie dom mieszkalny — zespół folwarczny, Wierzchocin nr 12, dz. ew. nr 148/4
 284. Dom pracowników folwarcznych nr 13 / obecnie dom mieszkalny — zespół folwarczny, dz. ew. nr: 148/5, 148/6
 285. Stodoła ze spichlerzem/obecnie magazyn — zespół folwarczny, Wierzchocin, dz. ew. nr 157/19

  Witoldowo — Chojno:
 286. Dom nr 3 pozostałości zespołu folwarcznego, Witoldowo Chojno nr 3, dz. ew. nr 737/3

  Wróblewo:
 287. Szkoła / obecnie dom mieszkalny, Wróblewo nr 41, nr 18
 288. Pałac — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo 54, dz. ew. nr 14/51
 289. Kaplica p.w. Św. Stanisława Biskupa — zespół dworsko folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
 290. Park krajobrazowy — zespół dworsko-folwarczny, dz. ew. nr 14/51
 291. Lodownia — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
 292. Pomnik pamięci Józefa Kwileckiego zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
 293. Kapliczka Św. Jana Nepomucena — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 22/24
 294. Dom mieszkalny — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo 49/50, dz. ew. nr: 14/11, 14/12
 295. Obora I / obecnie magazyn — zespół dworsko-folwarczny, dz. ew. nr 14/47
 296. Obora II — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/52
 297. Obora Ill / obecnie magazyn — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/52
 298. Spichlerz / obecnie magazyn — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/45
 299. Stajnia / obecnie magazyn, Wróblewo, dz. ew. nr 14/46
 300. Wozownia / obecnie magazyn, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
 301. Stodoła — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/36
 302. Gorzelnia / obecnie dom mieszkalny i administracyjny — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo nr 51/52, dz. ew. nr 14/43
 303. Kuźnia / obecnie magazyn — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
 304. Dom pracowników folwarcznych nr 47 — zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo, nr 47, dz. ew. nr 14/19
 305. Dom nr 11 / obecnie pustostan, Wróblewo nr 11, dz. ew. nr 37
 306. Dom nr 25, Wróblewo nr 25, dz. ew. nr 32
 307. Dom nr 38, Wróblewo nr 38, dz. ew. nr 14/30
 308. Dom nr 57 - dom pracowników folwarcznych zespół dworsko-folwarczny, Wróblewo nr 57, dz. ew. nr: 14/38, 14/39
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.