{index_ob_css}{index_ob_js}

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1. 

Budowa drogi w m. Chojno-Wieś w kierunku m. Chojno-Błota Małe.

Budowa drogi w miejscowości Szklarnia. 


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piła.


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłodzisko-Pakawie wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 145 w miejscowości Pakawie.


Przebudowa drogi w miejscowości Samołęż wraz z konserwacją rowów przydrożnych. 


Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa.


Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzisko.