{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: SOŁECTWA I OSIEDLA

Biezdrowo

Biezdrowo jest oddalone 6 km na południowy zachód od Wronek, przepływa tu rzeczka Ostroroga. To tutaj do Sanktuarium Świętego Krzyża i św. Mikołaja z XV wieku, które jest jednym z najważniejszych zabytków gminy Wronki, zmierzają liczni pielgrzymi na odpust w pierwszą niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (wrzesień). Cennymi zabytkami są również: pałac Kurnatowskich z ok. 1880 r., park przypałacowy oraz mostek z 1901 r., budynek Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa z przełomu XIX/XX w. Najstarsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z czasów panowania Przemysła II – z 1284 r. Nazwa miejscowości prawdopodobnie powstała od imienia Biezdrew.

W skład sołectwa wchodzą wsie: Biezdrowo i Pierwoszewo.

Liczba mieszkańców wynosi (stan na 31.12.2022 r.) 690 osób.

Rada Sołecka Sołectwa Biezdrowo:

  1. Teresa Fojud – Sołtys
  2. Bożena Woźna – Członek Rady Sołeckiej 
  3. Jerzy Krupa – Członek Rady Sołeckiej 
  4. Wiesław Olejniczak – Członek Rady Sołeckiej 
  5. Zofia Nowak – Członek Rady Sołeckiej 

Strona internetowa: www.facebook.com/solectwobiezdrowo