banner wronki

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (GM-07)

Wymagane dokumenty:

Wniosek własnoręczny zawierający nazwę użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych, imiona rodziców, adres zamieszkania oraz PESEL i dane dotyczące nieruchomości gruntowej, na której ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego na rzecz wnioskodawcy (numer działki, powierzchnia w m2, położenie, numer księgi wieczystej, okres użytkowania wieczystego przez wnioskodawcę i jego poprzedników prawnych). We wniosku należy podać podstawy powstania użytkowania wieczystego oraz proponowany przez wnioskodawcę sposób uiszczenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

lub
wniosek (wzór własny) dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.
 
Załączniki:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej, z daty nie wcześniejszej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów, z daty nie wcześniejszej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,
  • dokumenty (kserokopie) potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego,
  • dokumenty (kserokopie) potwierdzające uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 
Do wglądu:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
Miejsce załawienia sprawy: Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Złożenie i odbiór dokumentów: piętro II, biuro nr 13
Tel.: 67 25 45 304
Termin załawienia sprawy: 2 miesiące od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji
W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Wronek, zobowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sposób załawienia sprawy: Interesantowi wydawana jest decyzja potwierdzająca przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Opłaty:
  • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłatę skarbową można uiścić:
w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego przy ul. Ratuszowej 3 (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach)
lub przelewem na konto nr 31 8961 0002 0000 0000 0752 0009
Tryb odwoławczy: Od decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu (adres), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Dodatkowe informacje: 1. Uprawnieni do przekształcenia – osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005r. użytkownikami wieczystymi gruntu (warunek ww. daty nie dotyczy właścicieli lokali) i ich następcy prawni.
2. W celu obliczenia – ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Gmina Wronki zleca uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wnioskowanej nieruchomości gruntowej oraz wartość jej prawa użytkowania wieczystego.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tekst jednolity- Dz. U. z 2012r. poz. 83).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późniejszymi zmianami).
KategoriaGospodarka nieruchomościami i lokalami
WydziałReferat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Powrót do kategorii
Poprzednia Następna
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.