{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: Bezpieczeństwo

Ważne telefony i strony www

Straż Miejska Wronek
tel.: 67 25 40 333 lub 660 662 213
strona www 

Komisariat Policji we Wronkach
tel.: 47 77 32 330 lub 61 29 31 330
strona www

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
tel.: 61 29 31 211 (alarmowy 997 lub 112)
strona www 

Państwowa Straż Pożarna w Szamotułach
tel.: 61 22 20 700 po 15:30 lub 61 22 20 710  (alarmowy 998 lub 112)
strona www 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wronkach
tel.: 67 2543 233
strona www 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuły
tel.: 61 29 20 712 
tel. 603 678 003 - sprawy pilne w godzinach 15:00 do 7:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
strona www 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
tel.: 61 29 21 534 
tel. alarmowy:  500 062 249 - pod ten numer telefonu należy dzwonić poza godzinami pracy PSSE w Szamotułach, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym
strona www

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach
tel.: 61 44 23 479
strona www

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
tel.: 61 29 24 032
strona www

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
tel.: 61 29 27 100
strona www 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
tel.: 67 35 28 170
strona www

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
tel.: 95 74 82 011
strona www

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
tel.: 61 82 65 392
strona www

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
tel.: 61 85 44 800
strona www

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
tel.: 61 82 70 500
strona www

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
tel.: 61 85 49 900 lub 61 85 49 910
strona www

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu
tel.: 61 44 22 251; 26 15 73 850
strona www

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Serwis CZK
strona www

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
strona www

Obrona Cywilna Kraju
strona www

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
strona www

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
strona www

Główny Inspektorat Sanitarny
strona www

Główny Inspektorat Weterynarii
strona www

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
strona www

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
strona www

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
strona www

Ministerstwo Obrony Narodowej
strona www