{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: CO ZROBILIŚMY?

Co zrobiliśmy w latach 2014-2018

Przedstawiamy materiał informacyjny o działalności podmiotów publicznych w Gminie Wronki, podsumowujący kadencję 2014-2018. 

Broszura informująca o działaniach gminy w latach 2014-2018 strona 1 Wronki - najlepsza gmina w regionie Miasto i Gmina Wronki 2014 -2018 Gmina Wronki W najnowszym ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego zajęła 18. miejsce na ponad 6OO gmin miejsko—wiejskich W POLSCE. W Wielkopolsce uplasowaliśmy się na 5 pozycji. Zdjęcie Wronek z lotu ptaka

Broszura informująca o działaniach gminy w latach 2014-2018 strona 2 Rozwijamy infrastrukturę nad Wartą 1. Zakończono budowę kładki pieszo—rowerowej przez Wartę, poprawiającą komunikację tysiącom osób 2. Powstała plaża miejska pod kładką 3. Za zgodą radnych oraz w uzgodnieniu z właścicielem mostu i rzeki budowana jest Ścieżka rekreacyjna wzdłuż Warty, która połączy ul. Garncarską z os. Słowackiego, a później z os. Borek Rozwijamy infrastrukturę drogową 1. Zbudowano i wyremontowano ponad 15 km dróg W sołectwach: Biezdrowo, Szklarnia, , Chojno, Wartosław— Biezdrowo Huby, , Mokrz— Krasnobrzeg, Wierzchocin — Bielejewo, uL Kasztanowa w Nowej Wsi, UL. Młodych w Nowej Wsi, Obelzanki, Oporowo Huby, Popowo, droga śladowa Rzecin, Samołęż, droga śladowa Strózki                                               w mieście: Ul. Słoneczna, uL Brzoskwiniowa, uLSzkolna za muzeum, ul. Topolowa, , ul. Dworcowa, ul. Kameliowa, droga śladowa ul. Cienista, , ul. Kościuszki, os.Borek, ul. Leśna, osSłowackiego, ul. Lipowa, os.Staszica, , ul. Nowowiejska, ul. Polna, ul.Radosna, ul.Ratuszowa, Ul. Sadowa              2. Zrobiono ponad 5 km chodników W sołectwach: uL. Szkolna w Nowej Wsi, uLSzamotulska w Nowej Wsi(zWZDW), Biezdrowo—Pierwoszewo(z ZDP), Chojno, Ćmachowo— Biezdrowo(z ZDP), Wartosław(z ZDP), W mieście: ul.Łowiecka, ścieżka pieszo—rowerowa do kładki, ul.Morelowa, al.Wyzwolenia, ul. Orzechowa, Ścieżka pieszo—rowerowa uL Leśna, uL Brzoskwiniowa, ul. Polna, UL Dworcowa, ul. Rolna, ul. Leśna(z WZDW), ul.Gajowa, ul. Rzeczna, ul.]abłoniowa, uLTopolowa, ul.]aworowa ul. Wiśniowa, ul.Lipowa, os.Borek, ul. Łąkowa, os. słowackiego,   3. W ciągu najbliższych lat chcemy wybudowac 16 km nowych dróg — głównie w sołectwach Dobra współprąca z instytuciami zewnętrznymi Między innymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej oraz Lokalną Grupą Działania ”Puszcza Notecka” pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne Rozwijamy współpracę w zakresie służby zdrowia 1. We Wronkach pojawił się pediatra 3. Współńnansujemy niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną 2. Współorganizujemy Dzień Zdrowia 4. Rozpoczynają się dyżury lekarskie W sobotyi niedziele na broszurce znajdują się zdjęcia kładki pieszo rowerowej, ludzie leżących na czarnych leżakach na plaży przy kładce, zdjęcia inwestycji chodników i dróg, zdjęcie Burmistrza Mirosława Wieczora Skarbnik Agnieszki Szulczyk oraz Marszałka Krzysztofa Grabowskiego podpisują umowe na dofinansowanie do budowy drogi Mokrz- Krasnobrzeg

Broszura informująca o działaniach gminy w latach 2014-2018 strona 3 lnwestujemy w dzieci 1. Sprawna realizacja Programu Rodzina 500+ 2. Realizacja gminnego programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania próchnicy zębów, którym objęto ponad 1500 dzieci 3. W planach program profilaktyki i wczesnego wykrwvania wad postawy (zdjęcie Burmistrza Wieczora wręczającemu dzieciom przybyłym do Ratusza odblaski) Rozwijamy sieć wodno—kanalizacyiną 1. Zakończona budowa kanalizacji sanitarnej W ul. Szamotulskiej W Nowej Wsi 2. Przyłącza wodociągowei kanalizacyjne W Biezdrowie, Chojnie, Nowej Wsi i Pożarowie 3. PK: przebudowa 1 rozbudowa oczyszczalni Ścieków na os. Borek, budowa przepompowni Ścieków na os. Zamość, modernizacja stacji uzdatniania wody W Nowej Wsi (Zdjęcie dwóch srebrnych zbiorników na wodę z wronieckiej przepompowni)Przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej Kotłownie W SP1, SP2, Gimnazjum, remizie OSP, WOK—u, Kinoteatrze, przychodni lekarskiej Rekordowe dofinansowanie (ok. 6 mln zł) do kompleksowej modernizacji energetyczne] budynków Gimnazjum 1 Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach Wspieramy aktywne spędzanie czasu wolnego 1. Zbudowano i doposażono place zabaw i siłownie zewnętrzne W sołectwach: Aleksandrowo, Obelzanki, Wróblewo, Biezdrowo, Popowo, Chojno, Pożarowo, ćmachowo, Rzecin, Głuchowo . Samołęż, ]asionna, Smolnica, Kłodzisko, Stare Miasto, Lubowo . Stróżki, Łucjanowo . Szklarnia, Marianowo, Wartosław, Nowa Wieś . Wierzchocin                                  Wmieście: ul. Dębowa, ul. Myśliwska, ul. Nadbrzeżna, ul. Piękna, ul. Rzeczna, ul. Wspólna, os. Borek (zdjęcie street workout na os. Borek, silowni zewnętrznej koło kładki, boisko orlik przy yl. Polnej zdjęcie biegu listopadowego), Na ul. Orzechowej powstało boisko Wielofunkcyjne, Przebudowano kompleksowo boisko przy ul. Polnej, Powstały projekty budowy Skate—Parku na os. Borek i boiska na ul. Wspólnej W cyklu biegowym Grand Prix Wronek rocznie bierze udział ponad 1300 biegaczy i chodziarzy

Broszura informująca o działaniach gminy w latach 2014-2018 strona 4 Kompleksowa modernizacja Kinoteatru ""Gwiazda""(zdjęcie wnętrze kinoteatru gwiazda z widokiem na miejsca siedzące i scenę, oraz zdjęcie nowych pomostów w Chojnie na wodzie przy plaży)Wymiana pomostów w Chojnie i remont w Wartosławiu, Prace związane z uregulowaniem stosunków wodnych w zlewni rowu W—15, odwadniającego m.in. Stróżki Dbamy o bezpieczeństwo W sołectwach: Nowa remiza OSP w Wartosławiu, Nowy lekki samochód ratowniczo—gaśniczy dla OSP Wróblewo, W planach zakup samochodów dla OSP ćmachowo, OSP Kłodzisko i OSP Marianowo, W mieście: Nowy samochód ratowniczo—gaśmiczy dla OSP Wronki (dofinansowanie z WFOŚiGW W wys. ponad 800 tys. zł) Podnośnik hydrauliczny dla OSP Wronki Pochylnia dla niepełnosprawnych przy kładce (zdjęcia trzech strażaków ubranyc w stroje służbowe na tle wozów strażackich, oraz zdjęcie wysięgniku strażackiego na tle bloków) Dbamy o ekologię Dotacje do urządzeń grzewczychi przydomowych oczyszczalni Ścieków na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł! Odnawialne źródła energii w placówkach oświatowych Rozwijamy świadomość ekologiczną Wśród mieszkańców gminy — Piknik Ekologiczny corocznie przyciąga kilka tysięcy mieszkańców (zdjęcie dzieci na scenie ubranych w stroje zrobione z niczego) Jedne z najniższych podatków w regionie Coraz większe kwoty przeznaczane na inwestycje: 2016 — 10 mln 2017 - 19 mln 2018 - 24 mln, Jesteśmy blisko spraw mieszkańców Ponad 1200 spotkań burmistrza z mieszkańcami na cotygodniowych dyżurach, spotkania z radnymi System powiadomień SMS Codziennie nowe bieżące informacje na stronie: www.wronki.pl na Facebooku: Gmina Wronki Mirosław Wieczór — burmistrz Wronek