{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych

Informujemy, że w terminie do 2 października 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. 

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wronki, pod numerem telefonu: 67 25 45 335, na adres e-mail: boi@wronki.pl.

15_października 

Powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności