{index_ob_css}{index_ob_js}

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 3
64-510 Wronki

Prezes Zarządu Spółki - Andrzej Strażyński 

Telefony:
Centrala: 67 25 40 163
Sekretariat: 67 25 40 204

Fax: 67 25 45 650

E-mailsekretariat@pkwronki.pl

Regon: 570524279
NIP: 763 000 36 24
Nr KRS: 0000183866
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konta bankowe:
BS Wronki 72-89610002-0000-0000-0811-0001
PEKAO SA I o W-ki 35 1240 3754 1111 0000 4372 7591

Strona internetowa pk-wronki.pl

Godziny pracy: 
od poniedziałku do piątku - 7.00-15.00