{index_ob_css}{index_ob_js}

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Powstańców Wielkopolskich 23 
64-510 Wronki

Dyrektor - Weronika Klimuntowska-Nawrocka
Zastępca Dyrektora - Iwona Kląskała

 

Telefon/Fax: 67 25 400 44 
E-mali: mgopswronki@gmail.com

Strona internetowa: www.mgopswronki.pl

Ośrodek pracuje:
w poniedziałki - 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku - 7.30 - 15.30