{index_ob_css}{index_ob_js}

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 13:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2023 roku.  

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
wydarzenia