{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: DLA INWESTORA

Informacje wstępne

Gmina Wronki jest postrzegana przez podmioty gospodarcze jako przyjazna do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, o czym najlepiej może świadczyć dynamiczny rozwój firm na naszym terenie.

Gmina jest położona w bardzo dobrym ciągu komunikacyjnym, przy głównej linii kolejowej łączącej Wronki m.in. z Poznaniem i Szczecinem. W niedalekiej przyszłości zakończona zostanie budowa obwodnicy Wronek. 

Dodatkowo, niektóre firmy zlokalizowane na terenie Wronek są objęte Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Gmina aktywnie wspiera proces ubiegania się o włączenie gruntów do wspomnianej SSE - w 2011 r. Rada MiG Wronki podjęła uchwałę nr VIII/53/2011 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Wronki do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

29 października 2020 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miasta i Gminy Wronki na lata 2021-2027. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i pobrania go z załącznika na dole notki.

W Gminie Wronki, zamieszkanej obecnie przez niespełna 19 000 mieszkańców, zlokalizowane są jedne z największych fabryk branży AGD w Polsce – Amica S.A. oraz Samsung Electronics Poland Manufacturing.

Łączne zatrudnienie w tych dwóch firmach wynosi około 7 000 pracowników.

 

STRUMIEŃ PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW

Firmy zlokalizowane na terenie Gminy Wronki zapewniają miejsca pracy dla całego regionu.

Strumień przepływu

Pliki do pobrania:

Strategia 2021-2027
Format: pdf, 6.07 MB