{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacje podstawowe

Zachęcamy do zapoznania się z Gminną Ewidencją Zabytków. Obiekty wpisane do rejestru wyszczególnione są w zakładkach "Gminna Ewidencja Zabytków - miasto Wronki" i "Gminna Ewidencja Zabytków - gmina Wronki". 

Kliknięcie w konkretny zabytek przenosi do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Wronki (wronki.e-mapa.net) - aby przejść do konkretnego zabytku na mapie (za pośrednictwem linku) należy skorzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa (funkcjonalność nie jest dostępna w telefonie). 

Po kliknięciu w link i przejściu do mapy, należy w zakładce WARSTWY uaktywnić KARTY GEZ.

Interesujący nas obiekt oznaczony jest pomarańczowym okręgiem.

 

Grafika przedstawia fragment Systemu Informacji Przedstrzennej wraz z jego funkcjonalnościami. Dedykowany system zawiera wiele funkcjonalności związanych z nieruchomościami na terenie Gminy Wronki. W tym przypadku kursor wskazuje konkretny budynek, będący zabytkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

 

W zakładce „informacja o obiekcie” znajdują się szczegółowe dane zabytku.

 

Grafika przedstawia fragment Systemu Informacji Przedstrzennej wraz z jego funkcjonalnościami. Dedykowany system zawiera wiele funkcjonalności związanych z nieruchomościami na terenie Gminy Wronki. W tym przypadku kursor wskazuje kartę zabytku, która zawiera informację na temat konkretnego zabytku

 

Po kliknięciu w „karta zabytku” otrzymujemy kolejne dane ze zdjęciem obiektu.

 

Ilustracja przedstawia przykładową kartę adresową zabytku nieruchomego. W tym przypadku jest to willa Wilczewskiego opisana jako "Dom nr 61" datowany na czwartą ćwierć XIX w.

Mapa posiada również funkcję ustawienia kart ewidencyjnych - "karty GEZ". 

Po oznaczeniu takiej opcji otrzymujemy informację o zabytkach wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków i/lub zabytkach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Po wybraniu konkretnej opcji na mapie pojawią się aktywne ikony (biały zamek na zielonym tle), które obrazują rozmieszczenie obiektów. Kliknięcie w ikonę uruchamia zakładkę z informacjami o obiekcie.

Grafika przedstawia fragment Systemu Informacji Przedstrzennej wraz z jego funkcjonalnościami. Dedykowany system zawiera wiele funkcjonalności związanych z nieruchomościami na terenie Gminy Wronki. W tym przypadku kursor wskazuje funkcję ustawienia kart ewidencyjnych - "karty GEZ". Jest to rejestr nieruchomości wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków

 

Pliki do pobrania:

Gminna Ewidencja Zabytków (4).pdf
Format: pdf, 13.37 MB