Wyszukiwarka
Jesteś tutaj: Strona główna

Przyjazna Szkoła w Gminie Wronki Dodano: 2011-02-11 13:06:58 oświata

 

Od stycznia w szkołach podstawowych na terenie całej gminy realizowany jest program „Przyjazna Szkoła w Gminie Wronki”. W ramach umowy między Gminą a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, na zajęcia, w których uczestniczy łącznie 521 uczniów, Wronki otrzymały dofinansowanie w kwocie ponad 263 tysięcy złotych.
 
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
W ramach projektu będą realizowane różnego typu zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce, m.in.:
-        zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-        zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-        zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-        zajęcia z pedagogiem szkolnym dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
-        gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 
A także zajęcia dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych, takie jak:
-        zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z przyrody,
-        zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z matematyki,
-        zajęcia o tematyce przyrodniczej połączone z edukacją regionalną
 
Ze środków programu sfinansowane zostaną także zakupy pomocy naukowych oraz inne urozmaicone zajęcia, jak np. wycieczki.